Goedkoopste container huren
Bekijk de beste bezorgers van afvalcontainers en bestel direct online!

PRIJZEN VERGELIJKEN

Tips voor afval thuis

Hoe voorkom ik dat ik veel afval heb? En wat kan ik het beste met mijn afval doen? In deze blog vind je 4 handige tips om slim om te gaan met afval thuis.

Tip 1: Voorkomen is beter dan genezen
Hoe minder afval, hoe beter. Voorkom daarom grote hoeveelheden huisvuil. Door dagelijks bewust en minder te consumeren draag je al bij aan een schonere omgeving en een duurzame toekomst. Probeer waar mogelijk oude producten te hergebruiken in plaats van ze direct te vervangen. Of breng oude spullen die nog goed te gebruiken zijn naar een Kringloopwinkel.

Kies voor producten met weinig verpakkingsmateriaal. Probeer afval zo veel mogelijk te verkleinen, dan gaat er meer in een vuilniszak. Deze alledaagse tips helpen om zorgvuldig met je restafval om te gaan. Restafval gaat in de een vuilniszak of kliko en is alles wat overblijft nadat je afval voor recycling apart hebt gehouden. Huisvuil wordt niet gerecycled, maar verbrand en daar wordt energie mee gewonnen.

Tip 2: Ga naar jouw afvalscheidingsstation
Zo gewoon als het is om papier en glas van je huisvuil te scheiden, zo gewoon moet het worden om grofvuil, klein chemisch afval en afgedankte elektrische apparaten in te leveren bij jouw afvalscheidingsstation.. Een stuk sneller dus dan wachten op de grofvuilwagen. Ingeleverd afval wordt op milieuvriendelijke wijze verwerkt en waar mogelijk hergebruikt. Dat is een stuk beter voor het milieu, gooi daarom niet weg, maar lever in bij jouw afvalscheidingsstation.

Tip 3: Soort bij soort
Biedt afval gescheiden en op de juiste plek aan. In veel plaatsen wordt groente-, fruit- en tuinafval, glas, papier, plastic en textiel apart ingezameld. Dit gebeurd bij de afvalscheidingsstations en bij de gratis Kringlooppunten van de gemeente. Door zo veel mogelijk afval gescheiden in te zamelen, draag je snel bij aan een beter milieu. Dankzij hergebruik zijn minder grondstoffen nodig. De kostenbesparing en de opbrengst van het scheiden van afval zorgen ervoor dat de verwerkingskosten van huisvuil lager liggen.

Tip 4: Oud voor nieuw
Veel mensen weten niet dat je bij het aanschaffen van nieuwe spaarlampen en elektrische apparaten gebruik kunt maken van de oud-voor-nieuw-regeling. Lever bijvoorbeeld je oude spaarlamp in bij de winkel waar je een nieuwe koopt. Op deze manier zorg je ervoor dat onder meer de schadelijke stof kwik niet in je afvalbak terecht komt. De winkel zorgt ervoor dat de spaarlampen gerecycled worden. Dit werkt bijvoorbeeld ook zo bij het aanschaffen van een nieuwe wasmachine. Vraag ernaar bij de detailhandel.

Plaats een reactie