Goedkoopste container huren
Bekijk de beste bezorgers van afvalcontainers en bestel direct online!

PRIJZEN VERGELIJKEN

Wat is asbest?

Asbest is een gevaarlijke stof door de losse vezels waaruit het is opgebouwd. Als je die vezels langdurig inademt kan dat longkanker of stoflongen tot gevolg hebben. Asbest is jarenlang verwerkt in allerlei materialen zoals: golfplaten, tapijt, bepaalde isolatiematerialen en huishoudelijke apparaten. Vanwege de gevaren zijn er regels opgesteld voor sloopwerkzaamheden waarbij asbest in het geding is.

Wanneer is asbest gevaarlijk?
Zolang asbest netjes in materialen vast blijft zitten (hechtgebonden), is er meestal geen gevaar voor de gezondheid. De gevaren ontstaan als u het asbest gaat bewerken bijvoorbeeld bij een verbouwing. Bij activiteiten als zagen, boren of slopen, kunnen er vezels loskomen en is voorzichtigheid dus geboden.

Asbest verwijderen

U mag nooit asbest verwijderen zonder vergunning of toestemming van de gemeente. Voor de verwijdering van asbest heeft u in principe een sloopvergunning nodig. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een schriftelijke sloopmelding. Op deze schriftelijke sloopmelding dient u wel toestemming te hebben gekregen van de gemeente. De mogelijkheid van de sloopmelding geldt alleen voor particulieren die sloopwerkzaamheden verrichten in of aan de woning, woonwagen, logiesverblijf of bouwwerken bij het woonhuis zoals garages, schuurtjes of afdakjes. Ondernemers moeten altijd een sloopvergunning aanvragen.

Wel of niet een sloopbedrijf inschakelen?
Als een sloopvergunning verplicht is, dan dient er ook een sloopbedrijf aan te pas te komen dat is gecertificeerd voor het slopen van asbest. Als u kunt volstaan met een sloopmelding, dan mag u het asbest zelf verwijderen. U moet zich wel houden aan de regels die hiervoor gelden De beschermende maatregelen staan beschreven in een folder van het ministerie van volksgezondheid die ook verkrijgbaar is bij de gemeente.

Wanneer kunt u volstaan met een sloopmelding?
U kunt volstaan met een schriftelijke sloopmelding als het gaat om de volgende asbesthoudende materialen:

1. gelijmde vloerbedekking met asbest.
2. gelijmde vloertegels met asbest.
3. geschroefde bouwmaterialen met hechtgebonden asbest aan de binnenzijde van het bouwwerk.
4. geschroefde platen met hechtgebonden asbest aan de buitenzijde van het bouwwerk met een maximale oppervlakte van 50 m2.
Voor al deze vier categorieën geldt dan ook nog dat het moet gaan om een hoeveelheid van minder dan 10 m3 (een grote afvalcontainer vol).


Hoe regelt u een sloopmelding?

U dient de sloopwerkzaamheden van het asbest vooraf via een standaardformulier aan uw gemeente te melden.

Wanneer heeft u een sloopvergunning nodig?

In onderstaande gevallen heeft u bij het slopen van asbest altijd een sloopvergunning – en dus een gecertificeerd sloopbedrijf – nodig:

1. Als u het asbest moet zagen of breken, of wanneer het vastgespijkerd zit.
2. Als het gaat om ernstig verweerde asbest-materialen; er is dan sprake van niet hechtgebonden asbest.
3. Als het gaat om (golf)platen aan de buitenzijde met een oppervlakte van meer dan 50 m2.
4. Als de totale hoeveelheid sloopafval (inclusief het asbest) meer is dan 10 m3.
5. Als u een bedrijf vertegenwoordigd; bedrijven (ook zelfstandige ondernemers) hebben altijd een sloopvergunning nodig!

Hoe krijgt u een sloopvergunning?

U kunt de benodigde aanvraagformulieren voor een sloopvergunning met toelichting ophalen bij uw gemeente.

Wat te doen met asbesthoudend afval?

Heeft u afval waar asbest in zit, dan moet u dat binnen twee weken afvoeren. Dat mag alleen in afgesloten plastic verpakking van minimaal 0,2 mm dik met de sterkte van KOMO-zakken. U kunt het afval inleveren bij uw gemeente.

Hoe veilig verwijderen?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld hoe u te werk moet gaan bij het slopen van asbest. De regels zijn te verkrijgen bij het ministerie, maar ook bij uw gemeente. U kunt ze ook nalezen op de website rijksoverheid.nl.


Plaats een reactie