Goedkoopste container huren
Bekijk de beste bezorgers van afvalcontainers en bestel direct online!

PRIJZEN VERGELIJKEN

Wat is schroot?

In Nederland zijn veel bedrijven actief die zich bezighouden met het verwerken en recyclen van schroot en metalen. Maar wat is dat nou precies? Hieronder geven we een definitie:

  • Onder schroot verstaan we: ijzer, staal en gietijzer.
  • Onder oude metalen verstaan we: koper, lood, aluminium, brons, tin en zink.

Doordat er steeds meer bedrijven actief zijn in deze branche wordt er veel geïnnoveerd. Dit zorgt voor betere en snellere methodes om het schroot om te zetten tot gerecyclede materialen / secundaire grondstoffen. Hierdoor wordt toepassing steeds hoogwaardiger en de opbrengsten voor de metalen steeds hoger. Echter de opbrengst wordt het meeste bepaald door de vraag en aanbod naar de betreffende metalen. Ook is het voor de groene imago voor een hoop bedrijven belangrijk om gerecycleerde materialen in te zetten in hun productieproces. Consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven bijdragen aan een beter milieu. Daarom het is scheiden van verschillende soorten afval ook zo belangrijk.

Hoe komt de schrootprijs tot stand?

Allereerst door marktwerking, dus vraag en aanbod. De prijs varieert de laatste jaren tussen de €0,15 tot €0,25 per kilo. De prijs is uiteraard afhankelijk van het soort metaal (ijzer, koper, aluminium, enzovoort) en de kwaliteit die u aanlevert, maar het hangt er ook vanaf naar welke handelaar u gaat. Bij sommige handelaren kun u contant betaald krijgen voor uw metalen en/of elektronica. Uw regionale handelaar zal u met plezier informeren over de actuele prijzen / opbrengsten.

De toekomst van schroot

Schroot zal in de toekomst een steeds belangrijke rol spelen bij het produceren van nieuwe producten. Doordat grondstoffen steeds schaarser worden zal het percentage gerecycleerd materiaal in nieuwe producten steeds hoger worden. Hierdoor zal recycling en dus ook de recyclingbedrijven, schroothandelaren, afvalinzamelaars, enzovoort een steeds belangrijkere rol in de maatschappij en in de materialen keten gaan spelen. Hierdoor is het belangrijk dat de recycling bedrijven steeds professioneler worden waardoor ze ook de moeilijk bereikbare grondstoffen uit de afvalstromen kunnen recycleren.

Wet en regelgeving

V.I.H.B. is een afkorting voor Vervoerder; Inzamelaar, Handelaar en Bemiddelaar van afvalstoffen. Vanuit het ministerie van VROM is bepaald dat voor bovengenoemde activiteiten een registratie noodzakelijk is, het NIWO (stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) is door het ministerie van VROM aangegeven om een lijst samen te stellen van geregistreerde bedrijven. Informatie over VIHB en voorwaarden voor registratie zijn te vinden op website niwo.nl. Producenten van afvalstoffen (primaire ontdoeners), hoeven zich niet te laten registreren bij het NIWO, maar hebben wel de verplichting om zich via een VIHB—geregistreerd bedrijf van hun afvalstoffen te ontdoen. Vraag eventueel naar de vergunningen of certificaten bij uw afvalverwerker.

Plaats een reactie