Goedkoopste container huren
Bekijk de beste bezorgers van afvalcontainers en bestel direct online!

PRIJZEN VERGELIJKEN

Gipsafval

Heb jij gipsafval dat gestort moet worden? Bijvoorbeeld gipsplaten en gipsblokken na een verbouwing of renovatie? Dan kun je dat op een milieuvriendelijke manier laten recyclen en verwerken. Hiervoor zijn speciale gipscontainers beschikbaar. Op deze pagina lees jij alles over deze manier van gips afval verwerken.

Huur een speciale gipscontainer

Indien u zelf niet over een geschikte container beschikt en/of het gipsafval elders droog kunt opslaan, dan kunt u bij onze partners een speciaal ontwikkelde, gebruiksvriendelijke container huren. De containers zijn in de eerste plaats voorzien van een deksel zodat het gips droog blijft. Bovendien zijn de containers voorzien van klepjes aan de bedieningszijde van de container zodat het afval ook met de hand eenvoudig in de container kan worden gedeponeerd (vaak 30 m3 container). De inworphoogte bedraagt 150 cm. Voor milieustraten met bordes en/of projecten waarbij een lage inworp niet nodig is, bieden ze dezelfde containers in 40 m3-formaat aan. De inworphoogte bedraagt dan ca 190 cm.

Hoe wordt gips verwerkt?

In speciale verwerkingsfaciliteiten wordt door de mobiele recycling machines het gipsafval verwerkt tot een schone, volwaardige grondstof voor de eindgebruiker. Meer dan 90% van al het ingenomen gipsafval verlaat de verwerkingslocaties weer als gipspoeder (wat net zo goed is als nieuw gips). Het restant bestaat voor een deel uit metalen (spijkers, schroeven, resten van profielen) welke door de recycling machine wordt uitgesorteerd. Het metaal wordt vanzelfsprekend ter recycling aangeboden aan een erkende verwerker. Tenslotte verlaat circa 8 – 9 % van al het ingenomen gipsafval de verwerkingslocaties als papierfractie. Hierin vinden we het papier terug dat de producten van gipsplaten op de platen hebben aangebracht, resten van behang etc. De gipsfabrieken die het gerecyclede poeder inzetten, vervangen tot 30% van hun “nieuwe” grondstoffen door gerecycled gipspoeder.

Wet en regelgeving

Conform het nieuwe activiteitenbesluit dient een milieustraat “een voldoende adequaat voorzieningenniveau te hebben”. Ook de gescheiden inzameling is voorgeschreven. Nascheiding van een fractie welke gips bevat, leidt namelijk niet tot het zogenaamde “gelijke niveau van afvalscheiding”. Soms vind je daarom geen goede mogelijkheid om dat gips te storingen. Je kunt in dat geval beter zelf een container voor gips huren.

  • Gasbeton is geen gips: Nascheiding van een gemengde fractie zal altijd leiden tot restanten gasbeton in de gipsfractie en vice versa waardoor de eindproducten minder goed kunnen worden hergebruikt.
  • Gebruik altijd gesloten containers. Nat gipsafval is niet alleen duurder om af te voeren, de verwerking kost ook veel meer brandstof en daarmee een hogere uitstoot van CO2.
  • Vraag de verwerker naar een recycling certificaat! Er wordt steeds minder gipsafval gestort maar een aantal verwerkers mengt het gips nog op met puinafval of laat het afval niet-recyclebaar verklaren en daarmee is de moeite van uw medewerkers om het gips te scheiden voor niets geweest.